Generellt

Vi skapar och tar fram produkter och tjänster från idé till en slutgiltig produkt som ger ett affärsvärde för hela värdekedjan mellan patient och vårdpersonal.

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster för relaterade frågor inom Digital transformation; hjälp med upphandlingar, implementationsstöd, agila leveransmetoder i kombination med system med olika releaseplaner och förändringsledning.

Vi arbetar också med att använda våra specialister att testa och utveckla av andra framtagna produkter. Våra specialister är framförallt läkare som arbetar inom vården på daglig basis och som med deras olika ämnesområde ser hur nya innovativa produkter kan användas i det dagliga arbetet.

 

Riskkalkylator

Riskkalkylator är en uppsättning beräkningar som hjälper läkare med riskbedömning då en diagnos ska ställas

DocInfo - Dokumentarkiv på alla språk

Dokumentarkivet - Docinfo lagrar dokument både generella och som vårdpersonalen kan lagra själva. Dokumenten är på alla språk som det kan finnas behov av på en vårdcentral.