Vi på eCurus

Vi på eCurus har lång erfarenhet att driva och genomföra projekt och förändringsprogram inom IT där vår fokus inom bolaget är e-hälsa och sjukvård. Vår kompetensgrupp omfattar change management specialister, programledare, projektledare, produktägare, processpecialister och doktorer.

Genom tidigare erfarenheter har vi arbetat fram agila (lättrörliga) processer och verktyg för att hantera den så ofta underskattade komplexiteten av stora IT-projekt och program. Vi medverkar från att ta fram upphandlingar, RFP- & RFI-er, sammansättning av projektteam, rekrytering av kompetenser och genomförande av projekten och handover till förvaltningsorganisationer.

Agil förändringsledning är en viktig komponent vid digitalt förändringsarbete. Ett lyckat förändringsprogram kräver att ledningen och middle-management är involverade och införstådda hur förändringen inom IT påverkar hela organisationen vid genomförandet.

Digitalisering är för oss inte bara IT projekt utan en möjlighet att med hjälp av datorer öka produktiviteten på många områden så ni kan fokuserar på er kärnverksamhet och kompetens. Beskrivning av digitalisering som ett hot mot befintliga jobb bör ställas mot möjligheter som effektivisering och förbättring för kunder, brukare & lösning på viktiga samhällsproblem.
Det finns en anledning till att de flesta nystartade bolag inte skiljer på IT och affär, de går hand i hand. Ett bolag som genomför ett lyckat förändrings- och digitaliseringsprogram där ett lättrörligt mindset genomsyrar organisationen kan enklare anpassa sin affär och sitt erbjudande efter marknadens önskemål och ligga steget före sina konkurrenter som sitter med teknisk skuld och en inbyggd tröghet.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter genom föredrag eller workshops.

Hör gärna av dig så kan vi diskutera hur agil förändringsledning kan tillämpas i din organisation!