Konsulttjänster

På eCurus utvecklar vi applikationer och system för att förenkla och effektivisera arbetet inom hälsa och sjukvård.

Vi erbjuder också konsulting för IT relaterade frågor; hjälp med upphandlingar, implementationsstöd, projektledning och förändringsledning.

Värdet kan uppstå på flera sätt, genom att sjukdomsfall förebyggs, att den medicinska kvaliteten blir bättre, att tillgängligheten till vården ökar och att arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal förbättras. Även enskilda individer kan få nya sätt för att sköta sin hälsa och förstå olika behandlingsmetoder.

Besök gärna något av våra seminarium där vi delar med oss av erfarenheter och lyfter fram aktuella ämnen och metoder inom hälsa och sjukvård.

Digital transformation, vi arbetar med verktyg för att underlätta och tydliggöra.

Digitalt mogna organisationer har dubbelt så hög sannolikhet att skapa hög omsättnings- och lönsamhetstillväxt. Men det gäller att förstå hur affärsmodeller, processer och organisationer påverkas av förändringen. Patienten kommer åt information på ett helt annat sätt och det måste kunna mötas av vårdpersonal.

Informations- och IT-säkerhet – implementation av cybersäkerhetsprogram

Cyberattacker har blivit en vardag för alla större organisationer. Högsta prioritet ställs till att säkra och hantera data på ett sätt som ger kunden integritet enligt de lagkrav som finns och också för externa attacker

Starta den digitala transformationen med agila produktionsprocesser och kontinuerliga leveranser

Med mjukvara och coachning som hjälper er att optimera hur ni planerar, utför och hanterar kritiska systemlösningar och produkter.

Skapar förutsättningar för innovation gällande tjänster och produkter genom kontinuerlig utveckling.

I den digitala ekonomin kan hastigheten att kunna leverera ut på marknaden vara skillnaden mellan framgång och en förlorad möjlighet.

Ett användande av digital teknik i vården kan medföra många fördelar: ƒ

  • Enskilda individer kan få nya sätt att engagera sig i och sköta sin hälsa eller hjälpa till i vården av en nära anhörig. Mer fokus kan läggas på förebyggande insatser och mer av vården kan ges på distans i hemmet. Sjukhus och vårdcentraler kan avlastas samtidigt som nya kanaler för kontakt med vården, exempelvis via mejl eller video, kan innebära att den sammantagna tillgängligheten ökar. ƒ
  • Med förbättrad tillgång till relevant patientinformation för olika vårdgivare blir det möjligt att effektivisera vårdprocesser, att undvika felbehandlingar och att korta vårdtider. ƒ
  • Förutsättningar skapas för betydande medicinska framsteg när avancerade analysverktyg, som kan hjälpa läkare att ställa diagnos och individ anpassade vårdprogram, kan tas i bruk.